Lukk vinduet  


144 Folketrygden. Uførepensjon, etter fylke. 31. desember 2012
  Alle uførepensjonister Andel uførepensjonister i prosent av befolkningen 18-66 år
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt  309 887  132 157  177 730 9,5 7,9 11,2
             
Østfold 23 792 10 164 13 628 13,4 11,4 15,5
Akershus 23 837 9 176 14 661 6,6 5,0 8,2
Oslo 24 249 10 753 13 496 5,6 4,9 6,3
Hedmark 15 499 6 624 8 875 12,8 10,8 14,8
Oppland 13 625 5 819 7 806 11,6 9,7 13,5
Buskerud 14 416 6 123 8 293 8,4 7,0 9,8
Vestfold 16 279 6 717 9 562 10,7 8,8 12,7
Telemark 14 519 6 259 8 260 13,4 11,4 15,5
Aust-Agder 9 023 3 878 5 145 12,6 10,6 14,7
Vest-Agder 12 989 5 451 7 538 11,6 9,6 13,8
Rogaland 20 738 8 723 12 015 7,1 5,8 8,6
Hordaland 24 825 10 385 14 440 7,7 6,3 9,3
Sogn og Fjordane 5 337 2 337 3 000 8,0 6,7 9,3
Møre og Romsdal 14 462 5 829 8 633 8,9 6,9 11,1
Sør-Trøndelag 18 784 7 702 11 082 9,5 7,6 11,6
Nord-Trøndelag 9 830 4 122 5 708 11,8 9,7 14,1
Nordland 19 116 8 158 10 958 12,7 10,5 15,0
Troms Romsa 12 234 5 117 7 117 11,8 9,6 14,1
Finnmark Finnmárku 5 862 2 753 3 109 12,1 10,9 13,5
             
Bosatt i utlandet 10 471 6 067 4 404 . . .
Kilde: NAV.
Mer informasjon:  http://www.nav.no/ 

Standardtegn i tabeller