Lukk vinduet  


143 Folketrygden. Alderspensjon, etter fylke. 31. desember 2012
  Antall pensjonister Andel alderspensjonister i prosent av befolkningen 18-66 år
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt  760 025  354 500  405 525 23,3 21,3 25,5
             
Østfold 44 151 20 279 23 872 25,0 22,8 27,1
Akershus 75 266 35 356 39 910 20,9 19,4 22,5
Oslo 67 743 29 381 38 362 15,5 13,3 17,8
Hedmark 35 138 16 362 18 776 28,9 26,6 31,3
Oppland 33 327 15 524 17 803 28,3 25,8 30,9
Buskerud 40 926 19 193 21 733 23,7 21,8 25,7
Vestfold 37 607 17 527 20 080 24,8 22,9 26,6
Telemark 28 307 13 054 15 253 26,1 23,7 28,6
Aust-Agder 16 469 7 847 8 622 23,0 21,5 24,6
Vest-Agder 24 335 11 181 13 154 21,8 19,6 24,1
Rogaland 53 892 25 385 28 507 18,5 16,8 20,4
Hordaland 68 017 31 232 36 785 21,2 18,9 23,8
Sogn og Fjordane 17 830 8 451 9 379 26,7 24,3 29,2
Møre og Romsdal 41 144 19 341 21 803 25,3 22,8 28,0
Sør-Trøndelag 41 647 19 362 22 285 21,0 19,0 23,2
Nord-Trøndelag 21 957 10 462 11 495 26,4 24,5 28,4
Nordland 39 392 18 443 20 949 26,2 23,8 28,7
Troms Romsa 23 021 10 964 12 057 22,2 20,6 23,9
Finnmark Finnmárku 10 544 5 193 5 351 21,8 20,5 23,3
             
Bosatt i utlandet 39 312 19 963 19 349 . . .
Uoppgitt - - - . . .
Kilde: NAV.
Mer informasjon:  http://www.nav.no/ 

Standardtegn i tabeller