Lukk vinduet  


135 Døgnopphold1 ved somatiske sykehus, etter alder og diagnose. 2012
Diagnose2 I alt Alder
0-9 10-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80-
I alt3  880 459  106 590 35 799  166 197  176 937  136 265  112 073  136 486
                 
Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 24 694 3 451 1 196 3 814 4 679 3 461 3 291 4 802
Svulster 75 870 1 510 1 251 4 276 18 298 20 801 17 195 12 539
Ondartet svulst på leppe, i munnhule og i svelg 1 394 12 8 38  410  473  307  146
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer 12 651 35 10  199 2 274 3 737 3 607 2 789
Ondartet svulst i åndedrettsorganer og brysthulens organer 6 441 - 1 61 1 068 2 335 1 964 1 012
Ondartet svulst i knokler og leddbrusk  407 13  180 78 44 60 20 12
Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud 1 626 3 2 69  283  336  381  552
Ondartet svulst i bryst 4 330 - -  191 1 794 1 255  642  448
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer 4 070 - 11  272 1 222 1 108  864  593
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer 5 435 2 27  314  738 1 949 1 317 1 088
Ondartet svulst i urinveier 5 431 53 18 35  727 1 425 1 595 1 578
Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev 7 636  583  473  534 1 776 1 851 1 433  986
Godartede svulster 7 015  183  174 1 061 3 132 1 229  780  456
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster 6 988 75  102  557 1 626 1 667 1 598 1 368
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 12 446  551  245  867 3 204 3 376 2 687 1 516
Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet 8 226  475  338  740 1 193 1 119 1 486 2 875
Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 16 736 1 537 1 190 3 170 4 877 2 202 1 671 2 089
Diabetes 4 880  339  763  945 1 189  688  501  455
Andre endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 11 856 1 198  427 2 225 3 688 1 514 1 170 1 634
Sykdommer i nervesystemet 34 633 2 761 2 620 6 088 10 277 5 600 4 072 3 215
Parkinsons sykdom 1 388 - - 35  181  453  470  249
Multippel sklerose (MS) 1 539 19 50  460  774  186 42 8
Epilepsi 6 814 1 250 1 234 1 454 1 379  645  472  380
Cerebral parese og andre syndromer med lammelse  938  222  204  191  171 70 50 30
Andre sykdommer i nervesystemet 23 954 1 270 1 132 3 948 7 772 4 246 3 038 2 548
Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 5 409  335  244  578 1 231 1 228  962  831
Glaukom  590 5 10 34 75  134  168  164
Katarakt  422 5 4 16 50 68  118  161
Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser 4 397  325  230  528 1 106 1 026  676  506
Sykdommer i øret og ørebensknute 4 195  623  316  563 1 118  705  499  371
Sykdommer i sirkulasjonssystemet  118 222  351  698 4 034 23 848 28 525 28 020 32 746
Hjerteinfarkt 19 541 - 2  238 4 638 4 914 4 454 5 295
Angina pectoris 10 608 1 - 95 2 608 2 963 2 588 2 353
Annen ischemisk hjertesykdom 10 097 1 1 64 2 549 3 507 2 707 1 268
Cerebrovaskulære sykdommer 15 034 56 41  373 2 456 3 108 3 626 5 373
Hjertearytmier 21 253 97  211 1 051 4 577 5 777 4 827 4 713
Hjertesvikt 9 651 26 6 66  743 1 429 2 327 5 054
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 32 038  170  437 2 147 6 277 6 827 7 491 8 689
Sykdommer i åndedrettssystemet 68 933 11 420 2 635 5 843 9 060 10 952 12 639 16 384
Akutte infeksjoner i luftveiene 11 083 5 657  529 1 223 1 008  755  781 1 130
Andre sykdommer i de øvre luftveier 7 126 2 608  918 1 715 1 227  379  180 99
Lungebetennelse og influensa 26 971 1 527  405 1 604 3 233 4 432 5 729 10 041
Bronkial astma 3 335 1 174  418  366  684  295  228  170
Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander 10 986 53 48 63 1 242 3 204 3 658 2 718
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 9 432  401  317  872 1 666 1 887 2 063 2 226
Sykdommer i fordøyelsesorganene 61 847 2 826 3 387 10 483 15 840 10 022 8 816 10 473
Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene 1 461 84  207  518  356  149 75 72
Magesår 1 383 1 6 80  243  238  299  516
Tolvfingertarmsår 1 245 2 7 78  204  253  274  427
Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen 5 874  544  338  924 1 461  879  751  977
Blindtarmbetennelse 5 937  231 1 285 2 308 1 324  429  234  126
Brokk 5 257  453 35  435 1 363 1 158 1 003  810
Ikke-infeksiøs enteritt og colitt 4 471  150  540 1 413 1 265  495  320  288
Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen 17 635 1 058  613 2 017 4 203 2 970 2 903 3 871
Gallestein 7 772 14  101 1 662 2 430 1 269 1 159 1 137
Andre sykdommer i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen og fordøyelsessystemet 10 812  289  255 1 048 2 991 2 182 1 798 2 249
Sykdommer i hud og underhud 7 824  842  443 1 542 2 164  980  829 1 024
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 56 083  922 2 252 7 360 16 691 12 132 1+112 6 614
Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier 3 282  218  336  234  828  746  626  294
Artroser 15 223 1 20  279 3 114 4 938 4 738 2 088
Rygglidelser 16 411  123  468 3 114 6 478 2 784 1 964 1 480
Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt ryggen 8 186  133  252 1 288 2 970 1 666 1 038  839
Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter 2 678  104  254  311  549  376  410  674
Andre sykdommer i i muskel-skjelettsystemet og bindevev 10 303  343  922 2 134 2 752 1 577 1 336 1 239
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 44 985 1 381 1 337 6 529 10 958 8 049 7 555 9 176
Nyresykdommer 7 448  144  122  448 1 357 1 408 1 623 2 346
Stein i nyre og urinleder 5 740 32 94 1 187 2 250 1 101  660  416
Andre sykdommer i urinorganene 16 858  896  479 1 897 2 893 2 589 3 012 5 092
Prostatahyperplasi 3 199 - - 1  313 1 177 1 058  650
Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer 1 768  298  346  317  298  194  160  155
Lidelser i bryst  640 1 22  206  270  109 23 9
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer 9 332 10  274 2 473 3 577 1 471 1 019  508
Svangerskap, fødsel og barseltid 72 960 . 1 154 68 459 3 347 . . .
Svangerskap med ufullendt utfall 4 515 .  223 3 845  447 . . .
Ødem, proteinuri og komplikasjoner som følge av hypertensive lidelser under svangerskap, fødsel og barseltid 1 958 . 35 1 804  119 . . .
Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap 3 445 . 85 3 226  134 . . .
Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer 8 676 .  146 7 990  540 . . .
Komplikasjoner under fødsel og forløsning 11 678 .  132 11 033  513 . . .
(Resultat av) forløsning 39 939 .  494 38 049 1 396 . . .
Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid  755 . 11  707 37 . . .
Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted 1 994 . 28 1 805  161 . . .
Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden 9 554 9 538 9 2 2 2 1 -
Medfødte misdannelser 7 178 4 401 1 170  782  540  167 72 46
Symptomer og ubestemte tilstander 71 663 4 021 4 588 14 480 20 109 10 428 8 392 9 645
Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker 90 132 5 191 7 876 16 796 19 014 11 665 10 750 18 840
Brudd på hodeskalle, ansiktsknokler og halsregionen 2 301  107  230  642  600  261  197  264
Skader i overekstremiteten 15 682 1 355 2 012 2 719 3 606 2 379 1 634 1 977
Brudd av lårbenet 11 099  174  143  149  607 1 115 2 057 6 854
Hjernerystelse og andre indre hodeskader uten skallebrudd 9 330 1 150 1 424 2 085 1 658  876  795 1 342
Forgiftning 6 177  197  847 2 510 1 671  328  252  372
Andre skader 45 543 2 208 3 220 8 691 10 872 6 706 5 815 8 031
Andre og uoppgitte årsaker til sykehusopphold  101 315 55 005 3 095 10 658 13 691 8 227 5 823 4 816
1  Dagbehandlinger, opphold ved psykiatriske avdelinger og de uten gyldig bostedskommune i Norge er ikke medregnet.
2  Gruppert iht. den internasjonale sykdomsklassifikasjon, 10. revisjon (ICD-10).
3  Medregnet friske nyfødte.
Kilde: Norsk pasientregister/Pasientstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.helsedirektoratet.no/norsk_pasientregister/ og  http://www.ssb.no/pasient/ 

Standardtegn i tabeller