Lukk vinduet  


134 Døgnopphold1, liggedager og gjennomsnittlig liggetid ved somatiske sykehus, etter kjønn
  Døgnopphold (1 000) Liggedager (1 000) Gjennomsnittlig liggetid
  Begge kjønn Menn Kvinner Begge kjønn Menn Kvinner Begge kjønn Menn Kvinner
1989  604  258  346 4 547 1 910 2 637 7,5 7,4 7,6
1990  613  265  348 4 508 1 905 2 603 7,4 7,2 7,5
1991  606  263  343 4 352 1 866 2 486 7,2 7,1 7,3
1992  611  267  343 4 283 1 851 2 432 7,0 6,9 7,1
1993  627  276  351 4 296 1 865 2 431 6,9 6,8 6,9
1994  624  273  351 4 234 1 837 2 397 6,8 6,7 6,8
1995  639  281  358 4 241 1 842 2 398 6,6 6,6 6,7
1996  652  285  367 4 259 1 849 2 410 6,5 6,5 6,6
1997  663  293  370 4 260 1 865 2 395 6,4 6,4 6,5
1998  682  302  380 4 256 1 865 2 391 6,2 6,2 6,3
1999  697  310  387 4 265 1 889 2 377 6,1 6,1 6,1
2000  692  307  385 4 156 1 844 2 313 6,0 6,0 6,0
2001  721  324  398 4 193 1 874 2 319 5,8 5,8 5,8
2002  738  332  406 4 192 1 874 2 318 5,7 5,6 5,7
2003  780  354  427 4 194 1 882 2 311 5,4 5,3 5,4
2004  793  361  432 4 117 1 867 2 250 5,2 5,2 5,2
2005  806  369  437 4 127 1 896 2 231 5,1 5,1 5,1
2006  821  375  446 4 133 1 894 2 239 5,0 5,1 5,0
2007  807  370  437 4 009 1 859 2 150 5,0 5,0 4,9
2008  815  373  442 3 890 1 808 2 082 4,8 4,9 4,7
20092  851  392  459 3 883 1 819 2 064 4,6 4,6 4,5
20102  853  394  458 3 816 1 805 2 011 4,5 4,6 4,4
20112  862  401  461 3 771 1 792 1 979 4,4 4,5 4,3
20122  880  407  473 3 640 1 737 1 903 4,1 4,3 4,1
1  Dagbehandlinger, opphold ved psykiatriske avdelinger og de uten gyldig bostedskommune i Norge er ikke medregnet.
2  Medregnet friske nyfødte.
Kilde: Norsk pasientregister/Pasientstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.helsedirektoratet.no/norsk_pasientregister/ og  http://www.ssb.no/pasient/ 

Standardtegn i tabeller