Lukk vinduet  


131 Antall døgnplasser, utskrivninger, oppholdsdøgn, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten
  Døgnplasser Utskrivninger (1 000)3 Oppholdsdøgn (1 000) Dagbehandlinger (1 000)4 Polikliniske konsultasjoner (1 000)
1990          
Somatiske institusjoner1 17 176  626 4 874 - 2 547
Institusjoner i psykisk helsevern2 8 011 21 2 603 -  396
           
2000          
Somatiske institusjoner1 16 442  730 4 884  172 3 651
Institusjoner i psykisk helsevern2 6 091 35 1 942  298  696
           
2009          
Somatiske institusjoner1 15 205  891 4 645  582 4 220
Institusjoner i psykisk helsevern2 4 762 53 1 453 74 1 883
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 1 873 13  576 3  187
           
2010          
Somatiske institusjoner1 14 516  894 4 539  582 4 713
Institusjoner i psykisk helsevern2 4 658 54 1 415 74 2 001
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 1 870 13  577 3  193
           
2011          
Somatiske institusjoner1 14 358  902 4 403  431 4 870
Institusjoner i psykisk helsevern2 4 517 56 1 343 38 2 005
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 1 903 14  596 8  244
1  Somatiske institusjoner omfatter somatiske sykehus, (re-)habiliterings- og opptreningsinstitusjoner, syke- og fødestuer, og andre somatiske institusjoner innenfor spesialisthelsetjenesten.
2  Institusjoner i psykisk helsevern omfatter psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge i spesialisthelsetjenesten.
3  I rusbehandling benyttes begrepet "Innleggelser" i stedet for "Utskrivninger".
4  Dagbehandlinger ble i 1990 inkludert i polikliniske konsultasjoner. For institusjoner innenfor psykisk helsevern brukes også begrepet oppholdsdager.
Kilde: Spesialisthelsetjenesten, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/speshelse/ 

Standardtegn i tabeller