Lukk vinduet  


113 Dødsfall per 100 000 innbyggere, etter kjønn og dødsårsak, standardberegnede rater
  1987-1991 1992-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011
Menn          
Alle årsaker 1 012,39  931,75  849,20  738,51  662,07
Voldsomme dødsfall 77,90 63,28 60,02 59,69 55,45
Dødsfall av sykdom i alt  934,49  868,47  789,19  678,82  606,61
Tuberkulose 1,74 1,29 1,05 0,67 0,41
Andre infeksiøse sykdommer 3,70 4,77 6,29 8,87 11,60
Ondartete svulster  230,94  233,11  225,28  210,81  196,73
Diabetes 10,15 10,33 12,50 12,52 11,37
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganer 46,77 44,09 39,36 34,88 29,06
Astma 8,35 6,93 4,38 1,85 1,29
Pneumoni, influensa og bronkitt 51,56 47,55 31,60 26,85 21,69
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 3,69 4,48 5,24 6,19 6,13
Sykdommer i fordøyelsesorganene 28,62 24,90 24,82 21,22 18,90
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 12,77 11,66 11,02 12,14 13,34
Andre ubestemte eller ukjente sykdommer 7,87 6,92 5,76 4,35 3,81
           
Kvinner          
Alle årsaker  591,76  555,82  524,85  479,25  441,88
Voldsomme dødsfall 32,35 26,51 25,79 26,31 25,50
Dødsfall av sykdom i alt  559,41  529,31  499,06  452,94  416,38
Tuberkulose 0,82 0,70 0,61 0,42 0,27
Andre infeksiøse sykdommer 3,30 3,81 5,41 6,42 8,83
Ondartete svulster  152,96  155,52  152,14  145,79  138,22
Diabetes 7,39 6,95 8,26 7,73 7,15
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganer 28,51 26,35 23,89 22,88 20,06
Astma 4,83 4,88 3,36 1,80 1,33
Pneumoni, influensa og bronkitt 38,62 34,46 22,61 18,14 14,35
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 2,07 2,23 2,83 3,25 3,17
Sykdommer i fordøyelsesorganene 18,83 16,55 17,26 15,85 14,36
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 6,92 6,25 6,15 7,47 8,16
Andre ubestemte eller ukjente sykdommer 7,66 8,15 7,28 6,01 5,43
Kilde: Dødsårsaker, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/dodsarsak/ 

Standardtegn i tabeller