Lukk vinduet  


111 Dagligrøykere og av-og-til-røykere, etter kjønn og aldersgruppe. 2012. Prosent
  16-74 år 16-24 år
  Totalt Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner
Dagligrøykere 16 16 16 7 6 8
Av-og-til-røykere 10 11 9 13 14 11
Kilde: Røykevanestatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/royk/ 

Standardtegn i tabeller