Lukk vinduet  


110 Andel overvektige, med kroppsmasseindeks (BMI) 27 eller høyere. 16-79 år. Prosent
  Totalt Alder
  Menn Kvinner Menn 16-44 år Menn 45-79 år Kvinner 16-44 år Kvinner 45-79 år Antall spurte
1973 14 15 9 18 6 25 2 861
1995 21 15 18 25 9 21 7 213
1998 23 16 20 27 10 23 6 733
2002 26 21 23 30 15 27 6 438
2005 30 20 25 35 14 25 6 396
2008 32 21 28 37 18 25 6 034
2012 32 23 27 38 17 28 5 366
Kilde: Levekårsundersøkelsen 1973, Helseundersøkelsen 1995, Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/helseforhold/ 

Standardtegn i tabeller