Lukk vinduet  


109 Egenrapportert høyde, vekt og svømmeferdighet for sesjonspliktige, etter fylke. 20121
  Gjennomsnittshøyde, cm Gjennomsnittsvekt, kg Pst. som kan svømme 200 m
  Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter
I alt2  179,9  167,1 73,9 62,5 87,9 84,4
             
Østfold  179,8  166,9 74,5 62,7 87,6 83,0
Akershus  180,3  167,5 72,5 61,3 90,3 87,4
Oslo  180,0  167,0 71,5 60,2 79,4 73,2
Hedmark  179,6  166,9 75,0 63,6 85,3 87,9
Oppland  180,0  167,0 75,0 63,3 88,9 87,6
Buskerud  180,2  167,5 74,6 62,3 88,4 86,1
Vestfold  180,3  167,0 73,2 62,1 89,6 85,6
Telemark  180,4  167,5 74,7 63,4 86,1 82,5
Aust-Agder  180,6  167,8 74,9 63,8 88,4 86,6
Vest-Agder  179,9  167,5 73,8 62,6 90,4 85,9
Rogaland  179,7  167,2 74,1 62,4 88,6 84,3
Hordaland  180,0  167,1 73,9 62,8 90,6 86,6
Sogn og Fjordane  180,1  167,0 74,8 64,4 92,3 89,3
Møre og Romsdal  180,1  167,4 74,6 63,2 87,8 85,2
Sør-Trøndelag  180,2  167,5 73,5 63,2 88,5 84,9
Nord-Trøndelag  179,5  166,9 75,7 63,7 87,9 85,6
Nordland  179,3  166,4 75,2 63,1 89,5 83,9
Troms Romsa  178,4  165,5 74,3 62,8 86,1 81,4
Finnmark Finnmárku  177,3  164,3 74,1 62,6 80,3 77,7
Antall personer 30 884 28 796 30 884 28 796 30 884 28 796
1  Brudd i statistikken i 2011 pga. endring i Vernepliktsloven fra 1. januar 2010. Tidligere årganger har vært basert på fysiske målinger ved sesjon. Fra 2011 benyttes opplysninger fra egenrapportert nettskjema som sendes Vernepliktsverket normalt det året de fyller 17 år.
2  Gjennomsnittet for landet inkluderer personer som ikke er registrert med bostedskommune.
Kilde: Vernepliktsverket.
Mer informasjon:  http://www.forsvaret.no/ 

Standardtegn i tabeller