Lukk vinduet  


107 Delen av befolkninga som er 65 år eller eldre. Utvalde land1
  1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2020 2030 2050
Noreg 9,7 11,1 12,9 14,8 16,3 15,2 14,7 14,7 18,1 20,9 23,7
Danmark 9,0 10,6 12,3 14,4 15,6 14,8 15,1 16,5 19,9 22,3 24,1
Finland 6,7 7,2 9,2 12,0 13,4 14,9 16,0 17,2 22,5 25,2 25,7
Island 7,7 8,0 8,9 9,9 10,6 11,6 11,7 12,0 14,9 18,7 23,1
Sverige 10,3 12,0 13,7 16,3 17,8 17,2 17,3 18,2 20,9 22,6 24,6
                       
Belgia 11,0 12,0 13,4 14,4 14,9 16,9 17,3 17,4 20,0 23,3 25,3
Frankrike 11,4 11,6 12,9 13,9 14,0 16,1 16,4 16,8 20,3 23,1 24,9
Hellas 6,8 8,3 11,1 13,1 13,7 16,8 18,3 18,6 20,5 23,3 30,0
Irland 11,0 11,2 11,2 10,8 11,4 11,2 11,1 11,7 14,4 17,5 23,5
Italia 8,1 9,5 11,1 13,4 14,9 18,3 19,6 20,4 22,8 26,4 32,7
Nederland 7,7 8,9 10,1 11,4 12,8 13,6 14,0 15,3 19,9 24,2 26,3
Polen 5,2 5,7 8,2 10,1 10,1 12,3 13,2 13,6 18,0 21,7 27,6
Portugal 7,0 8,0 9,7 11,5 13,6 16,2 17,1 17,9 21,0 25,2 34,0
Russland 6,2 6,3 7,7 10,2 10,2 12,4 13,8 12,8 15,2 19,1 23,1
Spania 7,2 8,2 9,7 11,2 13,7 16,9 16,8 17,0 19,0 23,2 32,6
Storbritannia 10,8 11,7 13,0 14,9 15,7 15,8 16,0 16,6 18,7 21,1 23,6
Sveits 9,4 10,2 11,2 13,8 14,6 15,3 15,8 16,7 20,2 24,7 30,9
Tyrkia 3,0 3,0 3,6 4,1 3,8 5,1 5,7 6,0 8,0 11,4 19,6
Tyskland 9,7 11,5 13,7 15,6 14,9 16,3 19,1 20,4 23,0 28,0 30,9
Austerrike 10,4 12,2 14,0 15,4 14,9 15,5 16,2 17,6 20,1 25,1 30,0
                       
Egypt 3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 4,4 4,7 5,0 6,7 8,7 14,2
Etiopia 3,0 2,6 2,7 2,9 2,9 3,0 3,1 3,3 3,9 4,6 7,9
Kenya 3,9 3,7 3,4 3,0 2,7 2,8 2,8 2,7 3,0 3,5 5,7
Marokko 2,9 2,6 4,2 4,2 3,8 4,7 5,3 5,5 7,2 10,5 17,7
Somalia 2,6 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,9 3,2 3,8
Tanzania 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 4,2
                       
Afghanistan 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,4 2,6 4,1
India 3,1 3,0 3,3 3,6 3,8 4,2 4,6 4,9 6,3 8,3 13,5
Irak 2,8 3,1 4,1 4,0 3,9 3,8 3,6 3,3 3,5 3,7 6,8
Iran 5,2 4,2 3,4 3,0 3,4 4,5 5,1 5,2 6,7 10,3 23,5
Japan 4,9 5,7 7,0 9,0 11,9 17,2 19,9 22,7 28,4 30,3 35,6
Kina 4,5 4,0 4,0 5,2 5,9 7,0 7,6 8,2 12,0 16,5 25,6
Pakistan 5,6 4,3 3,8 3,7 3,8 3,9 4,1 4,3 4,8 6,0 10,4
Thailand 3,2 3,3 3,4 3,6 4,6 6,9 8,0 8,9 12,3 17,6 25,1
                       
Argentina 4,2 5,5 6,9 8,0 8,9 9,9 10,2 10,6 12,0 13,6 19,1
Brasil 3,0 3,1 3,5 4,0 4,5 5,6 6,3 7,0 9,6 13,7 22,5
Canada 7,7 7,5 7,9 9,4 11,3 12,6 13,1 14,1 18,1 23,0 24,9
Chile 4,3 4,8 5,2 5,7 6,2 7,3 8,1 9,3 12,2 17,3 23,5
Mexico 3,5 3,3 3,7 3,9 4,3 5,3 5,8 6,3 8,3 11,7 19,9
USA 8,3 9,2 9,8 11,3 12,5 12,4 12,3 13,1 16,2 19,9 21,2
                       
Australia 8,2 8,6 8,3 9,6 11,2 12,5 12,9 13,4 16,4 19,5 23,1
1  Estimat og framskriving (medium alternativ).
Kjelde: FN. World population prospects.
Meir informasjon:  http://www.un.org/popin/data.html 

Standardtegn i tabeller