Lukk vinduet  


106 Befolkningsframskrivingar 1. januar1. Nordiske land
  Danmark Finland2 Island Noreg Sverige
I alt          
2013 5 602 628 5 426 674  321 857 5 051 275 9 555 893
2020 5 723 492 5 631 017  345 066 5 511 031 10 200 459
2030 5 911 483 5 847 678  375 256 6 037 326 10 660 344
2040 6 040 032 5 984 898  399 724 6 400 412 10 945 343
2050 6 139 618 6 095 858  419 860 6 680 814 11 287 749
           
0-14 år          
2013  977 596  891 392 66 466  927 384 1 611 859
2020  972 938  932 596 70 431 1 010 254 1 839 387
2030 1 019 882  936 712 71 456 1 111 168 1 882 181
2040 1 047 026  923 027 71 065 1 115 619 1 806 967
2050 1 034 247  940 800 73 286 1 132 900 1 916 306
           
15-24 år          
2013  717 849  660 471 47 170  665 116 1 231 780
2020  704 287  608 869 43 847  671 258 1 093 558
2030  679 566  645 042 47 907  702 378 1 254 298
2040  700 652  656 287 49 148  775 262 1 335 983
2050  735 383  642 070 48 439  781 637 1 254 359
           
25-49 år          
2013 1 838 150 1 716 664  108 798 1 748 239 3 135 510
2020 1 772 779 1 742 409  115 310 1 878 505 3 307 353
2030 1 778 510 1 768 159  119 411 1 965 768 3 240 413
2040 1 860 690 1 769 905  122 501 2 000 894 3 273 043
2050 1 852 653 1 787 870  125 730 2 028 787 3 429 607
           
50-64 år          
2013 1 069 232 1 139 954 57 746  919 922 1 748 461
2020 1 131 714 1 074 325 62 917 1 015 011 1 863 267
2030 1 102 848 1 002 141 64 564 1 089 303 1 889 444
2040  957 390 1 069 168 70 936 1 102 946 1 904 861
2050 1 055 462 1 085 678 74 229 1 201 086 1 962 504
           
65-79 år          
2013  767 118  749 406 30 031  569 029 1 330 135
2020  877 875  951 889 39 681  709 104 1 549 986
2030  923 881  988 075 53 414  821 307 1 581 919
2040 1 002 583  933 457 57 609  950 231 1 724 617
2050  895 391  957 263 62 759  967 892 1 675 464
           
80 år og over          
2013  232 683  268 787 11 646  221 585  498 148
2020  263 899  320 929 12 880  226 899  546 908
2030  406 796  507 549 18 504  347 402  812 089
2040  471 691  633 054 28 465  455 460  899 872
2050  566 482  682 177 35 417  568 512 1 049 509
1  Den framtidige endringa i befolkninga er basert på prognosar for endringskomponentane fruktbarheit, dødstal og inn- og utvandring.
2  Inkludert Åland.
Kjelde: Nordiske statistikkbyrå.
Meir informasjon: Nordisk statistisk årsbok,  http://www.norden.org/no/fakta-om-norden/tall-og-statistikk 

Standardtegn i tabeller