Lukk vinduet  


104 Berekna prosent1 ekteskap som vil bli oppløyste når ein går ut frå skilsmisseraten som i det einskilde år
Observasjonsår Talet på år ekteskapet har vara
3 5 10 20 30 40 60
1960 1,4 2,7 5,0 7,7 9,1 9,4 9,5
1965 1,1 2,9 5,7 8,5 9,9 10,3 10,4
1970 1,6 3,8 7,6 11,1 12,9 13,3 13,4
1975 1,9 4,9 10,6 17,3 20,0 20,6 20,8
1980 2,3 5,7 12,3 20,5 24,3 24,9 25,0
1985 2,5 6,7 14,7 25,5 31,1 32,3 32,5
1990 3,8 9,8 21,9 34,8 41,2 42,7 43,0
1995 4,8 10,3 22,8 36,2 43,9 45,4 45,6
2000 5,0 11,2 23,1 36,9 44,3 46,4 46,8
2005 5,3 11,4 24,1 39,4 47,5 49,8 50,3
2008 4,7 9,9 21,0 34,0 40,3 42,5 43,0
2009 4,8 10,1 21,3 34,0 40,5 42,6 43,0
2010 4,2 9,3 21,7 36,1 43,1 45,4 46,0
2011 4,6 9,6 20,6 33,6 40,0 42,1 42,6
1  Under føresetnad av at eit kull gifte personar gjennomlever dei varigheitsspesifikke skilsmisseratane som er observerte vedkomande år, og at dødsfall og flyttingar til/frå utlandet ikkje førekjem.
Kjelde: Skilsmisser og separasjonar, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/skilsmisse/ 

Standardtegn i tabeller