Lukk vinduet  


95 Asylsøknader, etter land og statsborgarskapen til søkjaren. Nordiske land
Statsborgarskap Danmark Finland Island Noreg Sverige
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
I alt 3 600 3 256 3 087 3 129 75  120 9 053 9 785 29 670 43 907
                     
Europa1  257  343  796  684 15 28  889 1 181 8 149 9 218
Afrika 77  203  866  749 28 36 5 097 5 263 8 208 11 594
Amerika 1 2 28 26 1 3 50 30  264  348
Asia 2 460 1 689 1 270 1 549 24 47 2 754 3 048 10 797 20 047
Oseania - - - - - - 1 - - -
Statslaus  133 85 34 27 2 4  262  263 1 110 2 291
Ikkje oppgitt 5 18 93 94 5 2 - -  371  408
1  Inkluderer Tyrkia.
Kjelde: Nordiske statistikkbyrå, Utlendingsdirektoratet, Justisdepartementet, Island, og Swedish Migration Board.
Meir informasjon: Nordisk statistisk årsbok,  http://www.norden.org/no/fakta-om-norden/tall-og-statistikk 

Standardtegn i tabeller