Lukk vinduet  


94 Asylsøkere1, 2 kommet til Norge, etter statsborgerskap
Statsborgerskap 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
I alt 2 273 8 543 10 160 10 843 14 782 17 480 15 613 7 950 5 402 5 320 6 528 14 431 17 226 10 064 9 053 9 785
                                 
Europa i alt  697 4 821 2 711 7 110 8 405 8 533 6 586 2 540 1 435 1 183 1 629 2 011 1 509 1 276  889 1 181
Albania 21 9 69 88  210  274  239  113 79 43 31 52 29 24 43  169
Bosnia-Hercegovina 90  236  161  272  907  810  657  119 52 40 18 17 12 - 33 39
Bulgaria 9 14 6 12  950  359  110 28 22 3 4 2 13 - 4 34
Kosovo . . . . . . . . . . .  313  291  244  146  130
Kroatia 55 2 452 60 16 1 216  139 51 20 18 10 - 10 15 - 3 10
Russland 40  141  318  472 1 318 1 719 1 893  938  545  548  863 1 085  867  628  365  370
Serbia3  343 1 666 1 152 4 188  928 2 460 2 180  860  468  323  585  363  115  200 94  116
Tyrkia 44  131  279  164  204  257  235  149  111 69 49 82 82 74 42 42
                                 
Afrika i alt  752 1 253 1 779 1 335 2 069 3 468 3 693 2 274 1 624 1 759 1 826 4 896 6 969 4 943 5 097 5 263
Algerie 22 40 66 72  346  468  180  104 45 37 27  100  161  133  101  122
Etiopia 48 81  126 96  173  325  287  148  100  143  241  360  706  505  293  185
Eritrea 12 38 61 51  132  269  198  110  177  316  793 1 806 2 667 1 711 1 256 1 183
Libya 3 3 7 7 62  123  283  134 23 13 49 80 84 36  139 70
Marokko 11 5 9 13 19 16 12 22 19 23 16 43 72 95 87  142
Nigeria 4 6 5 14 27  139  235  205 94 54  108  438  582  354  240  355
Sierra Leone 11 12 14 33 16 14 41 31 21 14 9 22 20 - 32 14
Somalia  552  955 1 340  910 1 080 1 534 1 601  957  667  632  189 1 293 1 901 1 397 2 216 2 181
                                 
Asia i alt  754 2 175 5 478 2 253 4 082 5 022 4 936 2 802 2 106 2 127 2 540 6 560 7 432 2 981 2 754 3 048
Afghanistan 16 45  172  326  603  786 2 032 1 059  466  224  234 1 371 3 871  979  979  986
Bangladesh 11 11 5 37 22 43 29 31 24 20 12 8 20 - 75  225
India 4 11 10 16 17 31 15 16 8 32 83 74 36 52 56 34
Irak  272 1 317 4 073  766 1 056 1 624  938  413  671 1 002 1 227 3 138 1 214  460  357  221
Iran  138  270  350  327  412  450  608  393  279  218  222  720  574  429  355  441
Kina 8 10 8 12 19 87  117 67 49 51 40 81 71  192  101 84
Libanon 17 28 49 22 34 67 68 33 25 61 58 54 43 30 19 22
Pakistan 26  146  265  220  186  216 92 48 33 26 43 38  139 99 92  147
Sri Lanka  196  173  112  165  164 87 64 58 58  106  238  342  212 71 40 32
Syria 23 73 95 60 57 80 96 69 79 49 49  115  278  119  198  327
                                 
Nord- og Mellom-Amerika i alt 4 5 9 8 5 19 20 10 10 7 13 12 7 - 38 27
                                 
Sør-Amerika i alt 22  204 15 11 24 45 12 24 18 6 4 12 29 - 12 3
                                 
Oseania i alt - - 4 1 3 2 - 2 - 1 - - - - 1 -
                                 
Statsløse 42 85  164  120  194  391  366  298  209  237  515  940 1 280  448  262  263
Ukjent 2 - - 5 - - - - - - - - -  416 - -
1  Noen asylsøkere kan allerede være bosatt i Norge med annen oppholdstillatelse.
2  Enkelte tall kan avvike fra tidligere publiserte på grunn av korrigerte opplysninger fra Utlendingsdirektoratet.
3  For årene 1996-2006 omfatter dette tallet også borgere fra tidligere Serbia og Montenegro, og inkluderer også Kosovo til og med 2007.
Kilde: Flyktninger, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.udi.no/ 

Standardtegn i tabeller