Lukk vinduet  


75 Fruktbarhet, etter alder og samlet fruktbarhetstall. Utvalgte land
  Levendefødte per 1 000 kvinner Samlet fruktbarhetstall
  Under 20 år1 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år2
Norge 2012 6,0 52,6  117,8  123,7 58,3 10,6 0,6 2012 1,9
Danmark3 2011 4,6 39,0  113,9  127,1 55,9 10,1 0,5 2011 1,8
Finland 2011 7,7 54,8  113,1  118,4 59,0 12,1 0,7 2011 1,8
Island 2011 10,8 63,4  128,2  121,7 63,6 15,0 0,9 2011 2,0
Sverige 2011 5,5 48,5  112,2  131,7 67,8 13,8 0,7 2011 1,9
                     
Belgia 2011 9,1 52,7  127,1  116,3 48,1 9,2 0,4 2011 1,8
Bulgaria 2011 41,7 70,4 90,1 66,8 26,9 4,5 0,2 2011 1,5
Estland 2011 15,9 54,9 91,8 86,5 45,3 10,0 0,3 2011 1,5
Frankrike 2011 10,6 60,8  132,2  126,2 58,1 13,0 0,7 2011 2,0
Hellas 2011 9,8 40,5 80,8 94,7 47,9 9,9 1,4 2011 1,4
Hviterussland 2011 20,9 88,9  103,4 64,8 23,8 4,0 0,1 2011 1,5
Irland 2011 12,5 50,6 90,9  135,5 98,3 22,5 1,1 2011 2,1
Italia 2011 6,3 33,1 71,2 93,1 60,2 14,3 1,0 2011 1,4
Kroatia 2011 11,4 51,4 92,7 82,3 35,7 6,2 0,3 2011 1,4
Latvia 2011 19,8 56,1 85,1 68,0 32,7 7,2 0,2 2011 1,3
Litauen 2011 14,8 64,2  135,0 94,4 36,5 6,6 0,2 2011 1,8
Luxembourg 2011 7,2 41,2 82,6  106,4 55,4 11,5 1,0 2011 1,5
Nederland 2011 4,8 35,5  108,9  133,6 57,8 9,1 0,4 2011 1,8
Polen 2011 13,9 51,3 89,1 70,9 30,0 6,1 0,3 2011 1,3
Portugal 2011 13,1 40,7 75,4 86,6 45,5 9,3 0,4 2011 1,4
Romania 2011 35,2 60,2 71,7 55,6 23,4 4,2 0,2 2011 1,3
Russland 2008 30,5 89,8 91,0 60,4 25,9 4,6 0,2 2011 1,5
Serbia 2011 18,6 61,3 86,3 70,7 29,5 5,5 0,4 2011 1,4
Montenegro 2011 14,3 75,4  110,8 83,4 38,3 7,6 0,5 2011 1,7
Slovakia 2011 22,0 52,3 89,4 85,7 35,4 6,3 0,4 2011 1,5
Slovenia 2011 5,2 42,0  110,3  106,5 43,8 6,3 0,2 2011 1,6
Spania 2011 9,6 31,2 59,9 94,7 63,9 13,3 0,8 2011 1,4
Storbritannia 2011 21,9 70,7  105,5  117,3 63,3 13,2 0,9 2011 2,0
Sveits 2011 3,3 31,9 82,0  110,6 63,1 11,7 0,7 2011 1,5
Tsjekkia 2011 11,2 42,4 93,6 95,8 37,2 6,1 0,3 2011 1,4
Tyrkia 2010 32,1  111,0  124,0 87,1 42,3 10,7 1,8 2011 2,1
Tyskland 2011 8,2 36,5 78,2 92,0 48,1 8,5 0,4 2011 1,4
Ukraina 2011 27,9 89,8 89,2 58,0 24,6 4,6 0,2 2011 1,5
Ungarn 2011 18,0 39,0 69,9 76,4 37,1 7,2 0,2 2011 1,2
Østerrike 2011 9,1 45,9 86,5 90,4 43,8 8,5 0,4 2011 1,4
                     
Egypt 2010 22,3  212,6  167,2  147,7 61,3 17,5 66,6 2011 2,7
                     
Canada 2009 14,1 51,2  100,7  107,0 50,6 9,2 0,4 2011 1,6
Mexico4 2006 82,0  157,0  138,0 94,0 50,0 16,0 2,0 2011 2,3
USA 2008 41,5  103,0  115,1 99,3 46,9 9,8 0,6 2011 1,9
                     
Argentina 2010 68,4  113,3  111,5  100,5 63,3 18,2 1,4 2011 2,2
Brasil 2006 56,0 95,0 84,0 61,0 33,0 11,0 1,0 2011 1,8
Chile 2009 54,4 85,4 95,2 84,9 50,7 13,8 0,7 2011 1,8
                     
India 2006 45,0  208,0  168,0 79,0 36,0 15,0 6,0 2010 2,6
Japan 2010 4,6 33,5 84,6 93,6 45,9 8,0 0,2 2011 1,4
Israel 2010 13,0  109,1  173,8  176,5  103,9 26,9 2,4 2011 3,0
Kina . . .. .. .. .. .. .. .. 2011 1,6
Sør-Korea 2009 1,8 16,7 83,3  103,9 28,7 3,6 0,2 2010 1,3
                     
Australia 2010 15,4 52,5  100,2  123,3 69,7 14,8 0,7 2011 1,9
New Zealand 2011 25,9 72,4  104,6  121,7 71,3 14,8 0,8 2011 2,1
1  Barn født av mødre under 20 år per 1 000 kvinner i alderen 15-19 år.
2  Barn født av mødre 45 år og over per 1 000 kvinner i alderen 45-49 år.
3  Ikke medregnet Grønland og Færøyene.
4  Tall fra FN.
Kilde: Nordisk Statistisk Årsbok, Demographic Yearbook, Eurostat og United Nations Children's Fund (undata).
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/, http://ec.europa.eu/eurostat/ og http://data.un.org/

Standardtegn i tabeller