Lukk vinduet  


68 Barn 0-17 år1, etter foreldrenes samlivsform og fylke. 1. januar 2013
  Barn i alt Gifte foreldre Samboende foreldre Mor Mor, steforelder Far Far, steforelder
Hele landet 1 108 851  616 732  215 753  157 354 70 969 33 371 14 669
               
Østfold 60 326 33 132 10 120 9 535 4 502 2 110  927
Akershus  135 563 81 094 24 371 16 803 7 378 4 105 1 812
Oslo  122 606 71 908 20 733 20 566 4 947 3 282 1 169
Hedmark 38 835 18 684 8 944 6 201 3 052 1 370  584
Oppland 37 769 18 419 9 297 5 347 2 747 1 427  532
Buskerud 57 984 32 435 10 661 8 520 3 686 1 846  836
Vestfold 51 127 28 141 8 417 7 998 4 056 1 753  762
Telemark 35 251 18 534 6 984 5 551 2 604 1 057  521
Aust-Agder 25 525 15 263 3 614 3 810 1 708  827  303
Vest-Agder 41 400 26 918 4 840 5 594 2 494 1 111  443
Rogaland  110 084 71 276 15 838 12 456 6 609 2 565 1 340
Hordaland  112 885 63 665 23 614 14 709 6 666 2 857 1 374
Sogn og Fjordane 24 777 13 505 6 189 2 926 1 251  643  263
Møre og Romsdal 57 558 31 404 12 636 7 345 3 842 1 670  660
Sør-Trøndelag 65 140 32 456 16 824 8 508 4 330 2 089  933
Nord-Trøndelag 30 252 13 930 8 198 4 109 2 492 1 009  514
Nordland 51 060 22 778 12 804 8 425 4 342 1 818  892
Troms Romsa 34 509 15 978 8 141 5 841 2 832 1 189  528
Finnmark Finnmárku 16 200 7 212 3 528 3 110 1 431  643  276
1  Som barn regnes en person som er bosatt i samme bolig/privathusholdning som minst en av foreldrene, og som ikke selv er i samliv og/eller bor sammen med egne barn. Barn er biologiske barn og adoptivbarn. Fosterbarn regnes ikke som barn.
Kilde: Familie- og husholdningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/familie 

Standardtegn i tabeller