Lukk vinduet  


65 Familier, etter familietype og fylke. 1. januar 2013
  I alt Enpersonfamilie Familier med barn (yngste barn 0-17 år) Andre familier
  I alt Par1 med små barn (yngste barn 0-5 år) Par1 med store barn (yngste barn 6-17 år) Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 år) Mor/far med store barn (yngste barn 6-17 år) I alt Par1 uten barn Par1 med voksne barn (yngste barn 18 år og over) Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) Andre familier
Hele landet 2 345 493 1 001 065  636 223  242 327  257 266 39 532 97 098  708 205  504 216  134 983 69 000 6
                         
Østfold  131 380 53 274 35 464 12 323 14 830 2 276 6 035 42 642 31 458 7 395 3 789 -
Akershus  246 729 91 182 78 848 29 609 33 860 3 593 11 786 76 699 53 289 15 541 7 869 -
Oslo  333 198  185 664 72 405 33 120 22 619 5 900 10 766 75 129 57 451 10 267 7 411 -
Hedmark 91 539 38 078 22 545 7 553 9 619 1 378 3 995 30 916 22 077 5 744 3 095 -
Oppland 87 786 36 346 21 987 7 438 9 660 1 215 3 674 29 453 20 811 5 634 3 008 -
Buskerud  124 488 50 841 34 008 12 612 13 950 1 984 5 462 39 639 28 460 7 280 3 899 -
Vestfold  111 391 45 270 30 057 10 383 12 491 1 871 5 312 36 064 26 132 6 424 3 508 -
Telemark 80 582 33 739 20 543 7 017 8 784 1 363 3 379 26 300 18 732 5 017 2 550 1
Aust-Agder 51 228 20 524 14 426 5 266 5 917  983 2 260 16 278 11 498 3 211 1 569 -
Vest-Agder 78 957 31 891 22 871 8 792 9 345 1 466 3 268 24 195 17 327 4 718 2 150 -
Rogaland  196 116 76 460 60 395 25 002 24 774 3 284 7 335 59 261 42 007 12 267 4 985 2
Hordaland  227 300 96 206 63 103 25 278 25 398 3 627 8 800 67 991 48 270 13 296 6 424 1
Sogn og Fjordane 46 706 18 179 13 231 4 893 5 893  751 1 694 15 296 9 844 3 783 1 669 -
Møre og Romsdal  115 022 45 178 32 034 12 034 13 628 1 817 4 555 37 810 25 968 8 292 3 550 -
Sør-Trøndelag  142 188 61 766 37 952 14 891 15 264 2 177 5 620 42 470 30 389 8 132 3 949 -
Nord-Trøndelag 59 545 22 590 16 916 6 087 7 166 1 053 2 610 20 039 14 341 4 007 1 691 -
Nordland  110 892 45 516 29 869 9 918 12 482 2 342 5 127 35 507 24 934 7 028 3 544 1
Troms Romsa 75 303 32 626 20 253 7 116 7 972 1 630 3 535 22 424 14 752 4 800 2 872 -
Finnmark Finnmárku 35 143 15 735 9 316 2 995 3 614  822 1 885 10 092 6 476 2 147 1 468 1
1  Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.
Kilde: Familiestatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/familie/ 

Standardtegn i tabeller