Lukk vinduet  


54 Tettsteder med minst 10 000 innbyggere. Folkemengde og areal
Tettsted1 1.11.1960 1.11.19702 1.11.19803 3.11.1990 1.1.20124 Areal. 1.1.2012*. km24
Oslo  581 179  645 413  642 954  685 530  925 242  289,8
Bergen  152 121  182 265  180 959  187 382  238 098 96,7
Stavanger/Sandnes5 . . . .  201 353 81,2
Stavanger5 70 100 79 330 90 825 694 159 . .
Sandnes5 14 917 21 792 26 591 32 616 . .
Trondheim 92 614  112 102  127 624  130 522  167 598 63,9
Fredrikstad/Sarpsborg5 . . . .  105 545 67,3
Fredrikstad5 45 228 51 141 51 284 50 179 . .
Sarpsborg5 31 888 36 449 39 889 39 772 . .
Drammen 50 169 56 521 56 863 58 717  101 995 51,0
Porsgrunn/Skien5 . . . . 88 860 60,5
Porsgrunn5 25 257 32 613 35 304 35 172 . .
Skien5 27 807 29 592 28 151 29 328 . .
Kristiansand 37 390 48 250 50 703 54 267 70 204 33,8
Tromsø 21 091 28 872 36 268 41 650 57 015 22,8
Tønsberg 31 641 36 374 36 788 38 333 49 093 31,1
Ålesund7 . . . . 48 460 30,5
Langevåg7 3 954 4 578 4 991 4 958 . .
Ålesund5 20 341 25 470 25 085 23 759 . .
Spjelkavik5 3 095 4 850 5 878 8 529 . .
Haugesund 26 700 29 277 30 170 32 647 44 524 24,1
Moss8 21 328 27 430 29 665 29 363 43 553 23,0
Sandefjord 23 935 28 660 31 370 32 718 42 212 28,0
Bodø 17 902 24 431 27 601 30 339 38 326 15,5
Arendal 18 082 21 228 23 078 24 985 33 778 27,1
Hamar 18 263 25 138 27 022 27 569 30 921 18,2
Larvik 16 933 19 202 18 840 20 594 24 422 14,9
Halden 18 929 20 650 20 740 20 156 23 897 15,4
Lillehammer 11 901 13 743 15 416 16 754 20 857 12,7
Molde 11 366 14 400 15 478 16 685 20 132 11,1
Harstad 11 281 13 904 14 786 15 635 19 983 11,6
Kongsberg 9 817 11 813 14 199 15 032 19 861 13,2
Gjøvik 13 302 14 781 15 681 15 514 19 261 13,2
Askøy 2 089 9 970 13 341 14 366 19 138 15,0
Horten 15 804 17 246 16 678 16 043 18 713 8,7
Mo i Rana 14 137 21 033 20 702 19 298 18 317 13,8
Kristiansund 17 943 18 049 17 910 17 093 17 456 7,8
Jessheim 2 572 4 918 5 528 6 392 17 319 9,1
Hønefoss 10 490 12 219 11 316 10 582 14 860 10,5
Alta 2 931 5 582 7 719 9 607 14 439 10,6
Narvik 15 818 16 228 14 998 13 873 14 035 7,0
Elverum 5 566 7 391 9 913 10 680 13 913 12,5
Ski 5 453 9 773 10 733 11 299 13 891 7,0
Askim 7 210 8 413 10 302 11 330 13 407 8,2
Drøbak 3 719 5 588 7 111 8 508 13 006 7,0
Nesoddtangen 1 930 5 944 6 720 9 212 12 020 7,0
Steinkjer 7 138 8 589 9 715 10 004 11 908 8,8
Vennesla 6 150 7 296 7 908 8 335 11 894 8,8
Leirvik 2 994 7 485 9 040 9 824 11 670 8,5
Grimstad 3 387 5 303 6 722 7 558 11 662 10,3
Kongsvinger 4 108 6 393 10 289 10 784 11 589 8,6
Stjørdalshalsen 4 743 5 704 8 495 9 387 11 416 7,4
Råholt 3 067 4 557 6 016 6 966 11 070 8,8
Mandal 6 040 7 654 8 307 8 699 10 884 7,0
Egersund 5 701 6 978 7 520 9 326 10 874 6,6
Bryne 3 164 4 759 5 995 5 307 10 514 5,4
Åkrehamn/Vedavågen 4 124 6 456 7 430 7 884 10 216 7,6
1  Tettsted: Tettbygd område med minst 200 bosatte der avstanden mellom husene som regel ikke overstiger 50 meter. Tettsted avgrenses uavhengig av administrative grenser.
2  I kommuner der andelen personer bosatt i tettsteder overstiger 50 prosent av kommunens folkemengde, er personer uten opplysning om bostedsstrøk (tett-/spredtbygd) lagt til det største tettstedet i kommunen.
3  Ved å fordele personer uten opplysning om bostedsstrøk på samme måte som i 1970, ville folkemengden i de største tettstedene vært: Oslo 649 031, Bergen 181 919, Trondheim 128 159 og Stavanger 91 129.
4  Ny avgrensningsmetode som kan påvirke sammenlignbarheten med tidligere tall.
5  Fra og med 1. januar 1999 er sammenvokste tettsteder blitt regnet som ett tettsted.
6  Tallet er trolig ca. 4 000 for lavt.
7  Tettstedet Ålesund/Spjelkavik ble per 1. januar 2002 slått sammen med Langevåg tettsted til Ålesund tettsted.
8  Tettstedet Moss ble per 1. januar 2007 slått sammen med Son/Store Brevik tettsted til Moss tettsted.
Kilde: Befolkning i tettsteder, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/beftett/ 

Standardtegn i tabeller