Lukk vinduet  


51 Folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk, etter fylke. 1. januar 20121
  Absolutte tall Prosent
  I alt2 Tettbygde strøk Spredtbygde strøk I alt3 Tettbygde strøk Spredtbygde strøk
  I alt (sum tettsteder) Tettsteder med færre enn 2 000 bosatte Tettsteder med minst 2 000 bosatte I alt Tettsteder med færre enn 2 000 bosatte Tettsteder med minst 2 000 bosatte
I alt 4 985 870 3 958 038  480 354 3 477 684 1 011 557  100 80 10 70 20
                     
Østfold  278 352  234 666 29 215  205 451 42 858  100 85 11 74 15
Akershus  556 254  498 515 38 317  460 198 56 387  100 90 7 83 10
Oslo  613 285  608 013  323  607 690 1 739  100  100 0  100 0
Hedmark  192 791  108 209 23 650 84 559 84 166  100 56 12 44 44
Oppland  187 147  106 717 39 483 67 234 80 077  100 57 21 36 43
Buskerud  265 164  212 636 24 129  188 507 51 922  100 80 9 71 20
Vestfold  236 424  199 469 25 730  173 739 36 407  100 85 11 74 15
Telemark  170 023  129 848 17 808  112 040 39 779  100 77 10 66 23
Aust-Agder  111 495 78 044 6 319 71 725 33 051  100 70 6 65 30
Vest-Agder  174 324  140 081 17 359  122 722 33 730  100 81 10 71 19
Rogaland  443 115  379 526 24 716  354 810 62 574  100 86 6 80 14
Hordaland  490 570  385 354 51 440  333 914  104 026  100 79 11 68 21
Sogn og Fjordane  108 201 62 202 22 661 39 541 45 494  100 58 21 37 42
Møre og Romsdal  256 628  177 471 37 369  140 102 78 718  100 69 15 55 31
Sør-Trøndelag  297 950  234 070 24 872  209 198 63 150  100 79 8 70 21
Nord-Trøndelag  133 390 77 646 24 911 52 735 54 778  100 59 19 40 41
Nordland  238 320  164 227 35 935  128 292 72 682  100 69 15 54 31
Troms Romsa  158 650  106 143 20 219 85 924 51 626  100 67 13 54 33
Finnmark Finnmárku 73 787 55 201 15 898 39 303 18 393  100 75 22 53 25
1  Ny metode for avgrensning av tettsteder som kan påvirke sammenlignbarheten med tall fra årganger før 1999.
2  Medregnet i alt 16 275 personer som er uplasserte på bostedsstrøk.
3  Ikke medregnet personer som er uplasserte på bostedsstrøk.
Kilde: Befolkningsstatistikk, folkemengde, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/beftett/ 

Standardtegn i tabeller