Lukk vinduet  


21 Tettstedsareal og arealdekke i tettsteder, etter størrelsesgrupper. 1. januar 2012
Størrelsesgruppe
(Folkemengde)
Antall tettsteder Tettstedsareal i alt. km2 Prosent av tettstedsareal1 Folkemengde i tettsteder Befolknings-
tetthet i tettsteder
Dekket av bygninger Av dette areal til boligbygg Dekket av veier
              Innb. per km2
Hele landet  942 2 422,79 9,7 5,2 15,4 3 958 038 1 634
               
    200-    499  337  167 6,9 3,2 14,3  114 419  685
    500-    999  234  202 7,3 3,6 15,0  163 058  809
  1 000-  1 999  144  208 8,1 4,2 15,1  202 890  977
  2 000- 19 999  206  828 9,5 5,2 15,6 1 101 586 1 331
 20 000- 99 999 15  369 10,2 5,7 15,9  636 254 1 726
100 000-        6  650 12,2 6,6 15,4 1 739 831 2 677
1  Prosent av tettstedsareal er ikke oppdatert siden siste publisering 2005.
Kilde: Miljøstatistikk, arealbruk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/arealbruk/ 

Standardtegn i tabeller