Lukk vinduet  


20 Tettstedsareal og arealdekke i tettsteder, etter fylke. 1. januar 2012
  Tettstedsareal i alt. km2 Tettstedsareal i prosent av areal i alt Prosent av tettstedsareal1 Folkemengde i tettsteder Befolknings-tetthet i tettsteder
  Dekket av bygninger Av dette areal til boligbygg Dekket av veier
              Innb. per km2
Hele landet 2 422,79 0,7 9,7 5,2 15,4 3 958 038 1 634
               
Østfold  160,68 3,8 9,7 5,3 15,0  234 666 1 460
Akershus  280,76 5,6 9,8 5,9 14,5  498 515 1 776
Oslo  136,38 30,0 13,7 6,2 15,8  608 013 4 458
Hedmark  105,27 0,4 9,4 4,7 14,8  108 209 1 028
Oppland  113,55 0,5 8,6 4,2 16,0  106 717  940
Buskerud  153,87 1,0 8,9 4,8 15,1  212 636 1 382
Vestfold  140,10 6,3 9,7 5,4 15,3  199 469 1 424
Telemark  109,23 0,7 8,8 4,8 15,6  129 848 1 189
Aust-Agder 71,03 0,8 7,8 4,3 15,0 78 044 1 099
Vest-Agder 90,19 1,2 9,8 5,6 15,8  140 081 1 553
Rogaland  198,00 2,1 11,3 6,1 16,3  379 526 1 917
Hordaland  234,59 1,5 9,2 5,1 16,3  385 354 1 643
Sogn og Fjordane 57,50 0,3 9,4 4,4 16,1 62 202 1 082
Møre og Romsdal  145,32 1,0 8,2 4,0 14,7  177 471 1 221
Sør-Trøndelag  125,98 0,7 10,6 5,8 14,3  234 070 1 858
Nord-Trøndelag 65,13 0,3 9,6 4,9 15,6 77 646 1 192
Nordland  123,79 0,3 9,3 5,0 15,6  164 227 1 327
Troms Romsa 68,73 0,3 9,0 4,9 16,4  106 143 1 544
Finnmark Finnmárku 42,69 0,1 10,0 5,6 15,4 55 201 1 293
1  Prosent av tettstedsareal er ikke oppdatert fra siste publisering 2005.
Kilde: Miljøstatistikk, arealbruk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/arealbruk/ 

Standardtegn i tabeller