Lukk vinduet  


14 Antall reiser1, etter formål og reisemål. 2012. 1 000
  I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser I alt Feriereiser Yrkesreiser
I alt 22 531 13 280 9 251 22 531 16 997 5 534
             
1. kvartal 4 929 3 099 1 831 4 929 3 377 1 552
2. kvartal 5 751 3 472 2 279 5 751 4 344 1 408
3. kvartal 6 491 3 428 3 063 6 491 5 534  956
4. kvartal 5 360 3 281 2 078 5 360 3 741 1 619
1  Gjelder reiser med minst én overnatting.
Kilde: Reiseundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/reise/ 

Standardtegn i tabeller