Lukk vinduet  


11 Fylkestingsvalg. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste og fylke
  Stemmer i alt Det norske Arbeiderparti Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Andre lister
1999 1 941 236  547 259  261 049  412 758  195 459  164 627  165 511 81 094  113 479
2003 1 928 300  520 558  346 020  344 171  132 540  155 137  251 551 71 026  107 297
2007 2 076 013  639 658  384 923  389 330  139 403  162 645  135 408  116 276  108 370
2011 2 244 739  745 087  263 915  620 504  129 932  141 514 96 890  127 226  119 671
                   
2011                  
Østfold  117 903 47 298 15 246 29 591 6 880 6 366 3 496 4 348 4 678
Akershus  253 095 78 489 29 922 92 055 8 250 7 629 10 557 15 790 10 403
Oslo1  310 312  102 707 21 852  110 776 7 571 1 591 19 477 25 351 20 987
Hedmark 84 893 39 005 7 119 14 463 2 677 9 376 3 751 3 910 4 592
Oppland 81 502 35 967 6 378 14 477 2 757 11 200 3 195 4 045 3 483
Buskerud  115 544 40 263 12 709 39 166 4 037 7 088 3 666 5 662 2 953
Vestfold  105 968 33 823 13 482 35 620 5 325 3 953 4 022 4 604 5 139
Telemark 76 789 29 050 9 485 17 105 5 481 5 966 3 124 3 375 3 203
Aust-Agder 48 709 13 071 6 672 12 818 5 859 3 011 1 926 3 075 2 277
Vest-Agder 75 577 17 740 10 739 18 594 14 262 3 514 2 109 3 438 5 181
Rogaland  192 316 52 659 30 319 55 554 21 016 10 914 5 623 8 984 7 247
Hordaland  223 169 62 063 31 332 64 195 18 029 11 386 8 968 14 415 12 781
Sogn og Fjordane 50 299 13 588 3 814 8 497 3 340 12 951 2 159 3 700 2 250
Møre og Romsdal  109 906 28 274 18 018 24 161 9 594 9 818 3 414 8 264 8 363
Sør-Trøndelag  137 178 55 619 12 518 31 577 5 161 10 050 7 209 6 972 8 072
Nord-Trøndelag 58 632 25 161 4 980 7 384 2 306 11 532 3 191 2 870 1 208
Nordland  102 007 36 341 15 542 21 731 3 690 8 005 5 338 4 087 7 273
Troms Romsa 70 103 21 753 10 833 16 442 2 719 5 958 3 776 2 866 5 756
Finnmark Finnmárku 30 837 12 216 2 955 6 298  978 1 206 1 889 1 470 3 825
1  Tallene for Oslo gjelder kommunestyrevalget, også medregnet I alt.
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/kommvalg/ 

Standardtegn i tabeller