Lukk vinduet  


9 Kommunestyrevalg. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste og fylke
  Stemmer
  I alt Det norske Arbeiderparti Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Andre lister
1995 2 111 021  644 573  221 493  427 242  173 296  244 326  126 127  103 928  170 036
1999 2 067 417  592 281  249 753  442 284  193 265  171 080  162 054 90 009  166 691
2003 2 052 804  563 583  337 595  372 427  131 605  162 557  254 269 79 002  151 766
2007 2 209 739  655 096  387 487  425 700  141 027  175 677  137 041  129 657  158 054
2011 2 425 289  767 641  275 559  678 732  135 157  163 382 98 667  152 055  154 096
                   
2011                  
Østfold  130 390 50 837 17 078 32 806 7 132 7 955 3 637 6 092 4 853
Akershus  272 407 82 676 33 048 98 699 9 078 9 123 11 173 18 694 9 916
Oslo  310 312  102 707 21 852  110 776 7 571 1 591 19 477 25 351 20 987
Hedmark 95 323 40 079 6 623 15 786 2 649 10 711 4 635 4 370 10 470
Oppland 90 756 37 734 5 202 15 995 2 075 13 788 2 966 4 982 8 014
Buskerud  125 686 40 176 12 710 44 912 4 348 8 633 3 507 7 411 3 989
Vestfold  114 694 36 519 14 388 38 212 5 141 5 605 3 681 6 203 4 945
Telemark 81 797 29 180 9 861 16 730 6 040 5 321 3 191 5 098 6 376
Aust-Agder 53 683 13 045 6 556 13 616 6 035 4 290 1 854 4 782 3 505
Vest-Agder 82 431 19 601 12 353 20 247 14 007 3 654 2 019 4 609 5 941
Rogaland  206 009 49 556 32 093 62 315 23 032 12 374 6 193 10 773 9 673
Hordaland  242 943 64 469 31 424 73 009 18 377 12 954 8 414 16 071 18 225
Sogn og Fjordane 54 325 14 655 3 190 11 901 3 374 10 779 2 471 6 464 1 491
Møre og Romsdal  122 632 30 484 19 786 28 972 11 907 12 937 3 135 9 898 5 513
Sør-Trøndelag  149 397 55 946 12 877 34 192 5 400 11 208 7 304 8 073 14 397
Nord-Trøndelag 64 012 24 959 5 017 7 611 2 338 14 898 3 864 4 052 1 273
Nordland  116 062 37 781 16 954 25 572 3 355 9 696 5 073 4 446 13 185
Troms Romsa 78 052 23 779 11 969 19 668 2 546 5 880 3 537 3 208 7 465
Finnmark Finnmárku 34 378 13 458 2 578 7 713  752 1 985 2 536 1 478 3 878
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/kommvalg/ 

Standardtegn i tabeller