Lukk vinduet  


2 Sivile, geistlige og rettslige inndelinger
  Sivile Geistlige Rettslige Politidistrikter Lensmanns- og politistasjonsdistrikter og namsfogd
  Amt/fylker Kommuner i alt Bykommuner1 Herredskommuner1 Bispedømmer Prostier Prestegjeld2 Sogn Lagdømmer Lagsogn Domssogn Forliksrådkretser
1875 20  514 58  456 6 83  441  909 . .  136  530 ..  412
1890 20  552 58  494 6 83  469  922 6 17  137 .. ..  431
1900 20  594 59  535 6 83  482  957 5 17  123  609 38  444
1905 20  627 61  566 6 84  487  967 5 17  108  609 46  453
1910 20  657 61  596 6 84  498  978 4 16  104  637 47  462
1915 20  678 62  616 6 86  505  987 4 16  105  665 56  468
1920 20  703 63  640 6 88  514  997 4 15  110  668 61  474
1925 20  730 65  665 7 91  514 1 009 4 15  110  703 61  477
1930 20  746 65  681 7 91  517 1 019 4 15  110  754 60  477
1935 20  747 65  682 7 91  520 1 020 3 15  102  757 60  477
1940 20  747 65  682 7 91  523 1 017 5 16  101  759 57  477
1945 20  745 64  681 7 91  524 1 022 5 16  100  756 54  472
1950 20  744 64  680 8 91  533 1 025 5 16  100  756 55  468
1955 20  744 64  680 9 91  538 1 031 5 16  103  756 55  469
1960 20  732 62  670 9 91  556 1 044 5 16  106  741 55  460
1965 20  466 47  419 9 91  571 1 056 5 16  105  530 54  430
1970 20  451 47  404 10 91  594 1 081 5 16  104  465 53  404
1975 19  443 47  396 10 89  599 1 095 5 16  100  444 53  388
1980 19  454 47  407 10 89  608 1 110 5 15 99  455 53  377
1985 19  454 47  407 11 91  620 1 123 5 15 99  459 54  372
1990 19  448 46  402 11 96  624 1 135 5 15 98  453 54  371
1995 19  435 . . 11 96  626 1 156 5 15 95  444 54  372
2000 19  435 . . 11  102  625 1 312 6 16 87  438 54  361
2005 19  433 . . 11  104  613 1 296 6 16 87  438 27  385
2010 19  430 . . 11  106 . 1 275 6 15 67  425 27  367
1  Skillet mellom by- og herredskommune opphevet i kommunelov av 25. september 1992.
2  Prestegjeld har utgått som kirkelig inndeling.
Kilde: Historisk statistikk, Statistisk sentralbyrå, Kirkerådet, Politidirektoratet og Justisdepartementet.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/emner/00/00/20/ 

Standardtegn i tabeller