Lukk vinduet  


1 Administrative inndelinger 1. januar 20131
  Kommuner i alt Kirkelige inndelinger3
  Sokn Prostier Bispedømmer
I alt  428   1 263    104 11
             
Østfold 18   58   5 Borg
Akershus 22   75   7 Borg/Oslo4
Oslo 1   57   5 Oslo
Hedmark 22   79   5 Hamar
Oppland 26   87   5 Hamar
Buskerud 21   63   6 Tunsberg
Vestfold 14   50   4 Tunsberg
Telemark 18   57   4 Agder og Telemark
Aust-Agder 15   33   4 Agder og Telemark
Vest-Agder 15   43   23 Agder og Telemark
Rogaland 26   92   9 Stavanger
Hordaland 33    108   8 Bjørgvin
Sogn og Fjordane 26   76   3 Bjørgvin
Møre og Romsdal 36   97   7 Møre
Sør-Trøndelag 25   77   27 Nidaros
Nord-Trøndelag 23   58   25 Nidaros
Nordland 44   87   8 Sør-Hålogaland
Troms Romsa 24   1945   5 Nord-Hålogaland
Finnmark Finnmárku 19   23   4 Nord-Hålogaland
  Politidistrikter Lensmanns- og politistasjonsdistrikter og namsfogd Rettslige inndelinger
  Forliksrådkretser Domssogn Lagsogn Lagdømmer
I alt 27  367  400 65 15 6
             
Østfold 1 19 11 5 1 Borgarting
Akershus 53 21 22 4 131 Borgar-/Eidsivating15
Oslo 1 186 1 1 131 Borgarting
Hedmark 1 20 20 4 141 Eidsivating
Oppland 2 22 22 4 . Eidsivating
Buskerud 62 20 19 175 1 Borgarting
Vestfold 1 14 14 4 1 Agder
Telemark 1 17 19 3 1 Agder
Aust-Agder 71 13 15 1 131 Agder
Vest-Agder 7- 16 9 122 13. Agder
Rogaland 82 24 26 174 1 Gulating
Hordaland 91 16 32 174 141 Gulating
Sogn og Fjordane 101 24 26 2 . Gulating
Møre og Romsdal 2 27 31 4 1 Frostating
Sør-Trøndelag 1 22 24 2 141 Frostating
Nord-Trøndelag 161 19 22 2 . Frostating
Nordland 113 33 44 127 1 Hålogaland
Troms Romsa 1 17 24 3 1 Hålogaland
Finnmark Finnmárku 2 17 19 4 1 Hålogaland
1  Fylkesfordelt etter administrasjonssted.
2  Prostiene Otredal, Fosen og Stjørdal omfatter også sokn i henholdsvis Aust-Agder, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.
3  Prestegjeld har utgått som kirkelig inndeling.
4  Asker og Bærum kommuner ligger i Oslo bispedømme, det øvrige Akershus i Borg.
5  Follo politidistrikt omfatter også deler av Østfold.
6  Politidistriktene Nordre Buskerud og Søndre Buskerud omfatter også deler av henholdsvis Oppland og Vestfold.
7  Agder politidistrikt omfatter også alle kommunene i Vest-Agder.
8  Haugaland og Sunnhordland politidistrikt omfatter også deler av Hordaland.
9  Hordaland politidistrikt omfatter også deler av Sogn og Fjordane.
10  Sogn og Fjordane politidistrikt omfatter også deler av Møre og Romsdal.
11  Midtre Hålogaland politidistrikt omfatter også deler av Troms.
12  Domssognene Kristiansand og Ofoten omfatter også deler av henholdsvis Aust-Agder og Troms.
13  Lagsognene Oslo og Aust-Agder og Vest-Agder omfatter deler av Akershus og Vest-Agder.
14  Lagsognene Hedmark og Oppland, Trondheim og Hordaland, Sogn og Fjordane omfatter også henholdsvis Oppland, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane.
15  Romerike lagsogn inngår i Eidsivating lagdømme, det øvrige Akershus i Borgarting.
16  Nord-Trøndelag politidistrikt omfatter også deler av Sør-Trøndelag og Nordland.
17  Domssognene Drammen, Dalane og Sunnhordland omfatter også deler av henholdsvis Vestfold, Vest-Agder og Rogaland.
18  Namsfogden i Oslo tilhører ikke Oslo politidistrikt, men er organisert direkte under Politidirektoratet som en selvstendig enhet.
19  Svalbard regnes som et sokn under Troms.
Kilde: Kirkerådet, Politidirektoratet og Justisdepartementet.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/emner/00/00/20/ 

Standardtegn i tabeller