Lukk vinduet  

181  Andel av befolkningen 25-64 år, etter utdanningsnivå, kjønn og land. OECD-land. 2010. ProsentKilde: OECD, Education at a Glance 2012.
Mer informasjon: http://www.oecd.org/edu/eag2012/