Lukk vinduet  

168  Studenter ved universiteter og høgskoler, etter kjønn. 1. oktober1 Vitenskapelige høgskoler omfatter skoleslag i det norske utdanningssystemet på universitetsnivå innenfor snevrere fagområder med samme type ansvar og fullmakter for utdanning, forskning og forskerutdanning.
2 Personer på doktorgradsprogram er ikke inkludert fra og med 2002.
Kilde: Utdanningsstatistikk, universiteter og høgskoler, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/utuvh/