Tabell

Utslipp til luft av PAH, tungmetaller og dioksiner. kg. Dioksiner i g1
1990199520002005200920102011
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
2PAH: Polysykliske aromatiske hydrokarboner.
PAH totalt2304 687235 187223 737246 88299 31798 19796 073
Aluminium - prosessutslipp203 402138 410125 300170 93035 61229 74734 538
Husholdninger, hovedsaklig vedfyring50 96453 36055 23542 75135 60638 39232 692
Veitrafikk - forbrenning6 8806 9245 8377 5349 2719 89510 149
Bruk av løsemiddelholdige produkter12 9439 4547 1149 3908 6748 4307 232
Andre kilder30 49927 03830 25116 27710 15411 73411 461
 
PAH-4 totalt236 50726 51624 53230 0319 0758 5038 869
Aluminium - prosessutslipp30 50920 76018 73525 6055 3074 4105 111
Husholdninger, hovedsaklig vedfyring2 7272 8542 9602 3481 9962 1711 838
Veitrafikk - forbrenning7968006748561 0291 0921 117
Veitrafikk - dekkslitasje og bremser161167187214244245247
Andre kilder2 3141 9341 9761 009499585556
 
Bly totalt188 73824 5949 8418 4365 5565 7166 182
Metallindustri - prosessutslipp4 6814 7724 0463 6858719391 743
Luftfart2 3111 5371 7671 5821 2491 2731 217
Veitrafikk - dekkslitasje og bremser1 1061 1621 2891 4781 6661 6631 676
Veitrafikk - forbrenning167 97012 118157198236250256
Industri og bergverk - stasjonær forbrenning690883699606615753661
Andre kilder11 9814 1211 883888920837630
 
Kvikksølv totalt1 423795683615409462409
Industri og bergverk - stasjonær forbrenning86867078546155
Veitrafikk - forbrenning16161616151514
Energiforsyning inkludert avfallsforbrenning98483713192418
Bruk av produkter285753850252525
Metallindustri - prosessutslipp615283265176455755
Andre kilder324286257282252279242
 
Kadmium totalt1 1741 047778637487582578
Treforedling - stasjonær forbrenning121138115123100128132
Husholdninger, hovedsaklig vedfyring106109119133132148130
Metallindustri - prosessutslipp5464702671774881110
Andre kilder402330277205207225206
 
Kobber totalt25 74322 90023 69425 87026 17327 03728 869
Veitrafikk - dekkslitasje og bremser9 65810 12711 23912 88514 55914 54714 661
Veitrafikk - forbrenning4 1344 3754 5175 1665 4465 6065 582
Bruk av produkter - elektriske togledninger904940990990990990990
Metallindustri - prosessutslipp5 9663 8053 6833 2281 5031 7783 733
Industri og bergverk - stasjonær forbrenning1 1611 5381 3551 4451 2851 6181 526
Andre kilder3 9202 1151 9112 1562 3902 4982 379
 
Krom totat12 79311 3538 7023 1092 8342 9052 710
Metallindustri - prosessutslipp8 4938 3976 229377132141294
Kjemisk industri - prosessutslipp1 949495244142686452
Industri og bergverk - stasjonær forbrenning1 2131 6621 4231 4431 2551 5861 411
Veitrafikk - dekkslitasje og bremser42485159605859
Veitrafikk - forbrenning122129133152160165164
Andre kilder9756226229351 158891731
 
Arsen totalt3 5083 3002 9001 9261 2761 8171 749
Industri og bergverk - stasjonær forbrenning418438350349270338330
Husholdninger, hovedsaklig vedfyring193190203221217243213
Kjemisk industri - prosessutslipp66670475121182017
Metallindustri - prosessutslipp1 7071 6111 238942319764749
Andre kilder525356357393453451440
 
Dioksiner totalt128693424212522
Gruvedrift, utenom kullgruver- prosessutslipp5137.....
Energiforsyning inkludert avfallsforbrenning13321011
Husholdninger, hovedsaklig vedfyring6678898
Metallindustri - prosessutslipp34984233
Andre kilder24141711111311