Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 7 2013Endring i prosent
Uke 6 2013 - Uke 7 2013Uke 7 2012 - Uke 7 2013
1Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. Før 2012 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks36,133,716,2
Fryst laks33,11-0,518,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 3325,15,3
Fryst laks382-21,2-44,2