Tabell

Resultater fra logistisk regresjon. Sannsynligheten for å ha hatt et praksisopphold i utlandet i de nordiske landene1
Parameter oddsrate2NorgeSverigeDanmarkFinlandIsland
Modell 1Modell 2Modell 1Modell 2Modell 1Modell 2Modell 1Modell 2Modell 1Modell 2
1Signifikansnivå: *** p < 0,001 (0,1%), ** p < 0,01 (1%), * p < 0,05 (5%)
2En oddsrate uttrykker forholdet mellom to odds. En odds er sannsynligheten for at en hendelse skal intreffe i forhold til sannsynligheten for at den ikke gjør det. Oddsrater brukes gjerne til å uttrykke hvor sterk en sammenheng mellom to hendelser er. Oddsratene i modell 1 og 2 uttrykker forholdet mellom ulike bakgrunnsfaktorer og sannsynligheten for å ha hatt praksis i utlandet. Oddsrate større enn 1 betyr at sannsynligheten for å ha hatt et praksisopphold i utlandet er større enn å ikke ha hatt det. Ser vi på kjønn vil f.eks. en oddsrate = 2 indikere at det å være kvinne øker oddsen for å ha vært på praksis i utlandet 2 ganger i forhold til menn.
3Referansekategori = mann
4Referansekategori = 25-29 år
5Referansekategori: bachelorprogram
6Referansekategori = økonomiske og administrative fag
7Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Landbruk, fiskeri, skogbruk og veterinærfag, Transportfag, sikkerhetsfag og personlig tjenesteyting
8Referansekategori = internasjonal student, dvs. studenter som ikke har utdanningsbakgrunn fra landet en studerer i og som er født i utlandet av utenlandske foreldre. Kategorier for innvandringskategori omfatter i tillegg 1) Innvandrere med nasjonal utdanningsbakgrunn, 2) De som er født i landet de studerer i av utenlandske foreldre og som har nasjonal utdanningsbakgrunn, 3) Nasjonale studenter med nasjonal utdanningsbakgrunn.
9Referansekategori = høyt utdanningsnivå. Kategorier for foreldrenes utdanningsnivå er lav (ISCED 0-2), middels (ISCED 3-4) og høy (ISCED 5-8) utdanning.
10Referansekategori = ikke nedsatt funksjonsevne
Rettet 7. mai 2021. Rad med Konstant er lagt til.
Konstant0,0150,0370,0290,0870,0680,2130,0370,0540,0550,322
Kjønn3          
Kvinne1.411*1.401*1,1981,2941,1801,1331,1571,1450,6260,613
Alder4          
24 år og yngre0,7400,7850.542*0,5670.751*0.681**0,609*0,611*0,4720,440
30 år og eldre0.662*0.785*0,5370,5320.387***0.361***0,8410,8801,7001,697
Studieprogram5          
Masterprogram2.794***2.718***5.157***3.583***2.198***1.719***2,086***2,051***1,3101,308
Fagfelt6          
Pedagogikk og lærerutdnninger2.672***2.874***0,8650,7401.934**2.890***1,4211,5270,1830,201
Humaniora, språk og kunstfag1,1851,1511,3341,2970.527**0,6661,3171,3791,5061,274
Samfunnsfag, journalistikk og informasjon1.975*1.944*1,1350,9450.511**0,6490,7750,8290,093*0,093*
Naturvitenskap, matematikk og statistikk, Tekniske fag, ingeniørfag, bygg- og anleggsfag1,2581,1840,8170,7360.385***0.390***0,7970,8410,4670,409
Andre fag70,8880,8350,3060,3141,1331,1741,1601,2191,1930,979
Helse- og sosialfag2.825***2.996***3.118*3.043*0,7331,0060,8930,9781,3851,376
Innvandringskategori8          
Nasjonal student 0.440*** 0.229*** 0.230*** 0,540*** 0,198**
Innvandrer 0.453* 0,430 0,590 0,543 0,000
Født i landet av innvandrerforeldre 0.386** 0.327* 0.395*** 1,388 0,216
Foreldrenes utdanningsnivå9          
Lavt utdanningsnivå 0,568 1,119 0,724 0,677 0,104
Medium utdanningsnivå 0.548** 0,564 0,977 1,065 0,939
Funksjonsevne10          
Nedsatt funksjonsevne 0,959 1,900 0,810 1,123 1,088
           
N6 2326 2321 8281 8284 9494 9497 0067 0061 2081 208