Tabell

Nøkkeltall for aksjeselskaper.
201720182019
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
Driftsmargin19,710,49,4
Resultatgrad217,217,715,9
Totalrentabilitet38,79,08,0
Egenkapitalrentabilitet412,311,910,6
Egenkapitalandel545,647,248,1
Likviditetsgrad61,191,191,24
Antall foretak275 605282 853293 422