Tabell

Innenlandske flyttinger12
FlyttingerFlyttinger per 1 000 av middelfolkemengden
20202020
1Oslo og Akershus er her regnet som ett fylke
2Landsdeler: Oslo og Viken; Innlandet; Agder og Sør-Østlandet (Agder, og Vestfold og Telemark); Vestlandet (Rogaland, Vestland, og Møre og Romsdal); Trøndelag; Nord-Norge (Nordland, og Troms og Finnmark).
Mellom kommuner247 25746,0
Mellom fylker139 13325,9
Mellom seks landsdeler (2020-)89 63016,7