Tabell

Skattepliktige inntekter for bosatte personer 17 år og eldre. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnitt
 20182019
 Bosatte personer 17 år og eldre med beløpMillioner kroner for bosatte personer 17 år og eldre (mill. kr)Bosatte personer 17 år og eldre med beløpMillioner kroner for bosatte personer 17 år og eldre (mill. kr)Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre med beløp (kr)
1Bruttoinntekt og kapitalinntekt for 2019 er korrigert den 17. mars 2021.
Bruttoinntekt14 221 3891 991 1854 264 2972 083 430488 600
Personinntekt lønn3 102 9321 392 0833 123 4401 459 516467 300
Lønn og honorarer2 970 0091 292 3213 024 3741 361 466450 200
Skattepliktig del av ulykkes- og yrkesskadeforsikring1 927 6555 4391 962 8865 7232 900
Fri bil83 5506 08487 5136 12670 000
Beregnet fordel ved elektronisk kommunikasjon792 8993 295816 7643 3174 100
Dagpenger120 60510 618104 4719 02986 400
Arbeidsavklaringspenger180 75332 059168 59529 098172 600
      
Personinntekt pensjoner1 014 213293 7991 028 665308 069299 500
Alderspensjon fra folketrygden889 334212 125909 513222 671244 800
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor36 1827 48236 9787 946214 900
Avtalefestet pensjon, privat sektor75 7473 96584 7814 50953 200
      
Personinntekt uføretrygd398 25594 843409 384101 614248 200
      
Næringsinntekt266 14286 554265 36388 713334 300
      
Kapitalinntekter4 168 410119 2244 226 356120 12728 400
Renteinntekter4 155 02312 9334 218 08316 0973 800
Skattepliktig utbytte363 75060 621341 14059 686175 000
Skattefritt utbytte og gevinst458 4981 793448 8311 9724 400
Skattepliktig gevinst ved salg av verdipapir233 71418 413233 26217 49375 000
      
Inntektsfradrag4 082 658511 9384 186 503555 085132 600
Minstefradrag3 818 881332 6384 055 522360 74889 000
Reiseutgifter279 4634 962267 2724 59017 200
Renteutgifter3 042 423103 4993 074 838117 11638 100
Tap ved salg av verdipapirer127 7297 116111 6007 34765 800
      
Særfradrag159 4146 105156 3765 97838 200
      
Alminnelig inntekt etter særfradrag4 098 3901 496 0784 134 5511 568 172379 300
      
Antall personer4 268 8754 268 8754 311 0234 311 0234 311 023