Tabell

Skattestatistikk for bosatte personer 17 år og eldre
 2019Prosentvis endring i gjennomsnitt
 Antall personer med beløpGjennomsnitt for personer med beløp (kr)2018 - 20192014 - 2019
1Bruttoinntekt for 2019 er korrigert den 15. mars 2021.
Bruttoinntekt14 264 297488 6003,614,7
Toppskatt-/trinnskattegrunnlag4 110 641473 6003,915,2
Alminnelig inntekt etter særfradrag4 134 551379 3003,918,3
Skattepliktig bruttoformue4 261 8211 349 2006,333,3
Gjeld3 181 8481 152 4003,220,5
     
Trinnskatt3 747 05020 70021,8.
Formueskatt534 29730 5001,730,3
Fastsatt skatt3 843 994136 3003,014,2