Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 9 2021Endring i prosent
Uke 8 2021 - Uke 9 2021Uke 9 2020 - Uke 9 2021
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks63,3114,1-13,0
Frosen laks51,408,5-14,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 9697,311,2
Frosen laks44716,16,4