Tabell

Detaljomsetning. 3-måneders volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100
3-måneders gjennomsnitt3-måneders endring i prosent
November 2020 - Januar 2021Mai 2020 - Juli 2020 / Februar 2020 - April 2020August 2020 - Oktober 2020 / Mai 2020 - Juli 2020November 2020 - Januar 2021 / August 2020 - Oktober 2020
1For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner1112,310,0-2,1-0,1
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg116,96,8-1,5-0,8
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.118,18,9-2,27,3
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner90,67,02,9-5,7
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr88,26,5-13,47,0
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer108,78,5-6,22,5
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.110,233,4-16,10,8
47.7 Annen butikkhandel96,517,63,6-7,2
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted215,72,70,817,5
 
47_ub Detaljhandel, unntatt motorvogner og bensinstasjoner114,810,2-2,50,4