Tabell

Detaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100
Januar 2021Månedsendring i prosent
November 2020 / Oktober 2020Desember 2020 / November 2020Januar 2021 / Desember 2020
1For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner1110,02,9-5,7-0,1
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg116,70,3-3,31,4
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.113,48,4-1,3-5,3
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner87,60,6-5,8-1,9
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr86,621,6-15,36,1
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer105,58,7-10,71,4
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.109,87,1-12,66,6
47.7 Annen butikkhandel88,9-2,4-4,9-9,1
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted222,112,3-5,77,7
 
47_ub Detaljhandel, unntatt motorvogner og bensinstasjoner112,63,1-5,70,1