Tabell

Investeringer. Registrert i 1. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Utførte investeringer registrert i 1. kvartal året etter
2020 / 201920192020
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-1,4249 663246 223
Utvinning og rørtransport1,0177 544179 309
Industri-15,231 15726 433
Bergverksdrift-4,71 9991 905
Kraftforsyning-1,038 96338 576
Antatte investeringer registrert i 1. kvartal samme år
2021 / 202020202021
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-7,8255 113235 185
Utvinning og rørtransport-6,4185 427173 584
Industri-6,026 82625 221
Bergverksdrift-22,12 1411 667
Kraftforsyning-14,840 71934 712