Tabell

Årlige utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
20172018201920202021
Utvinning og rørtransport148 809151 831177 544179 3090
Utvinning av råolje og naturgass i alt146 645149 643176 829178 7760
Leting og konseptstudier21 79925 45027 75721 4320
Feltutbygging52 78761 96377 66776 4970
Varer29 09229 87335 65132 2600
Tjenester15 53924 48930 09026 7650
Produksjonsboring8 1567 60111 92617 4720
Felt i drift61 92155 94865 42072 0320
Varer3 5612 8584 1244 1660
Tjenester14 07611 05514 79613 4780
Produksjonsboring44 28442 03546 50054 3890
Landvirksomhet4 9201 9702 0541 9190
Nedstengning og fjerning5 2174 3123 9306 8960
Rørtransport2 1642 1887155320