Tabell

Utførte investeringer foregånde år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Utførte investeringerAntatte investeringerUtførte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201920202020 / 20192020 / 2020
1. kvartal året etter4. kvartal samme år1. kvartal året etterDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for utførte investeringer, rapportert i 1. kvartal året etter.
3Endring fra antatte investeringer rapportert i 4. kvartal og utførte investeringer rapportert i 1. kvartal året etter, for samme år.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft249 663250 604246 223-3 440-1-4 381-2
 
Utvinning og rørtransport177 544182 511179 3091 7651-3 202-2
Utvinning av råolje og naturgass176 829181 919178 7761 9471-3 143-2
Rørtransport715592532-183-26-60-10
 
Industri og bergverksdrift33 15628 49328 338-4 818-15-155-1
Bergverksdrift1 9991 6331 905-94-527217
Industri31 15726 85926 433-4 724-15-426-2
Nærings-, drikkevare- og tob.ind7 8138 8868 9601 14715741
Næringsmiddelindustri7 2528 4638 5251 27318621
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.223137139-84-3821
Trelast- og trevareindustri1 3021 0721 113-189-15414
Papir- og papirvareindustri1 409925811-598-42-114-12
Trykking, grafisk industri181163168-13-753
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri8 1995 4365 344-2 855-35-92-2
Kjemiske råvarer3 8983 1073 011-887-23-96-3
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 6872 2312 392705421617
Metallindustri4 5303 5603 359-1 171-26-201-6
Ikke-jernholdige metaller3 8562 9672 802-1 054-27-165-6
Metallvareindustri989736761-228-23253
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri770707691-79-10-16-2
Maskinindustri9641 1271 047839-80-7
Bygging av skip og oljeplattformer692399362-330-48-37-9
Annen verkstedsindustri369196229-140-383317
Maskinreparasjon og -installasjon1 576965789-787-50-176-18
Møbelindustri og annen industri452318267-185-41-51-16
 
Kraftforsyning38 96339 60138 576-387-1-1 025-3
Produksjon av elektrisitet18 26719 31619 2429755-740
Overf. og distribusjon av elektrisitet19 47418 71717 847-1 627-8-870-5
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 2221 5671 48626422-81-5
 
Etter varetype:
Innsatsvarer17 67114 63114 722-2 949-17911
Investeringsvarer4 4493 2453 000-1 449-33-245-8
Konsumvarer8 0429 2239 1581 11614-65-1
Varige konsumvarer302300263-39-13-37-12
Ikke-varige konsumvarer7 7408 9238 8951 15515-280
Energivarer219 501223 506219 343-1580-4 163-2