Tabell

Skattepliktig formue for bosatte personer 17 år og eldre. Antall personer med beløp, millioner kroner og gjennomsnitt.
20182019
Antall personer med beløpMillioner kronerAntall personer med beløpMillioner kronerGjennomsnitt for personer med beløp (kr)
1Fra 2017 av kan man via aksjesparekonto eie børsnoterte aksjer, verdipapirfond med en aksjedel på minst 80 prosent og børsnoterte fond i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS. Denne formuen inngår da i aksjesparekonto.
Skattepliktig bruttoformue4 220 0475 357 2294 261 8215 750 1181 349 200
 
Skattepliktig bruttofinanskapital4 210 6172 748 3224 252 8312 996 763704 700
Bankinnskudd4 205 3721 237 2234 248 0591 294 102304 600
Andeler i verdipapirfond1888 261113 473835 808118 725142 000
Aksjesparekonto1382 755104 278536 936146 378272 600
Aksjer og verdipapirer1557 5491 155 618554 8311 199 4142 161 800
 
Skattepliktig realkapital2 936 7962 608 9083 074 8612 753 356895 400
Skatteverdi av primærbolig2 301 2281 530 9802 345 4421 589 177677 600
Skatteverdi av sekundærbolig319 337642 291314 139654 4062 083 200
 
Gjeld3 140 6883 508 7793 181 8483 666 9111 152 400
Skattepliktig nettoformue4 238 9581 848 4504 280 1942 083 208486 700
 
Antall personer4 268 8754 268 8754 311 0234 311 0234 311 023