Tabell

Eksisterende bygningsmasse, etter bygningstype
201720212017 - 2021
I alt4 141 4214 237 75396 332
Boligbygg1 534 9291 573 17238 243
Andre bygg enn boligbygg2 606 4922 664 58158 089
 
Boligbygg
Enebolig1 163 4261 177 79214 366
Tomannsbolig164 114173 1689 054
Rekkehus, kjedehus og andre småhus163 355174 44511 090
Boligblokk38 92242 3463 424
Bygning for bofellesskap5 1125 421309
 
Andre bygg enn boligbygg
Fritidsbygg, boliggarasje mv.1 855 0471 913 64958 602
Av dette:
Hytter, sommerhus o.l.426 932440 44313 511
Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig32 80833 099291
Industri- og lagerbygning108 788113 0454 257
Fiskeri- og landbruksbygning501 801494 588-7 213
Kontor- og forretningsbygning38 87638 811-65
Samferdsels- og kommunikasjonsbygning11 60912 351742
Hotell- og restaurantbygning31 83732 388551
Undervisnings-, kultur- og forskningsbygning47 99648 920924
Helsebygning5 6595 68324
Fengsels-, beredskapsbygning mv.4 8795 146267