Tabell

Elvefiske etter laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks. Førebelse tal
20202019 - 20202017 - 20202020
KgEndring, prosentEndring, prosentStk
1Frå og med 2019 er det rapportert fangst av avliva regnbogeaure og pukkellaks. Fangsten av desse artane er ikkje spesifisert i denne tabellen, men er teke med i summen.
Avliva fisk
I alt1353 5970,6-16,4133 622
Atlantisk laks i alt312 4756,5-17,194 414
Under 3 kg95 01025,15,657 076
Mellom 3 og 7 kg123 761-0,3-24,327 193
Over 7 kg93 7040,4-24,110 145
Sjøaure og sjørøye40 91611,2-11,639 064
 
Fisk sleppt ut att
I alt127 59120,80,241 821
Atlantisk laks i alt114 65322,8-1,228 753
Under 3 kg25 25455,523,314 797
Mellom 3 og 7 kg40 92129,9-0,78 734
Over 7 kg48 4786,2-10,95 222
Sjøaure og sjørøye12 9385,615,313 068