Tabell

Fylkesfordelt fang og slepp av laks, sjøaure og sjørøye1
Fangst i altAtlantisk laks, vektklasserSjøaure og sjørøye
I altUnder 3 kg3 - 7 kgOver 7 kg
Stk
1Førebelse tal.
2020
Heile landet41 82128 75314 7978 7345 22213 068
Oslo og Viken362292631705970
Vestfold og Telemark110854235825
Agder1 7211 15594119222566
Rogaland2 1051 335812323200770
Vestland5 8783 0908351 6705852 788
Møre og Romsdal3 2061 9037858952231 303
Trøndelag - Trööndelage12 20510 3145 4072 9361 9711 891
Nordland7 7234 9122 3661 4811 0652 811
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku8 5115 6673 5461 0321 0892 844