Tabell

Fangst av laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks i utvalde elvar/vassdrag1
KgStk
I altAvliva fiskFisk sleppt ut attI altAvliva fiskFisk sleppt ut att
1Førebelse tal.
2020
Drammenselva11 20811 20802 1942 1940
Numedalslågen17 90317 5713324 2874 177110
Otra4 8594 7031561 6791 58891
Mandalselva9 2718 2939783 7443 279465
Bjerkreimselva8 7628 0756874 1373 755382
Ogna2 8402 769711 2991 26138
Håelva4 9904 6813092 0781 956122
Figgjo3 7113 4882231 6131 458155
Etneelva2 7092 019690974617357
Lærdalselva4 3511 0773 2741 062228834
Bondalselva2 3752 37508178170
Drivavassdraget3 1302 612518943739204
Surna m/Rinna6 7124 7261 9861 7711 020751
Stordalselva i Åfjord1 4671 4541364463113
Orkla28 52711 25117 2766 8192 4264 393
Gaulavassdraget29 95211 52518 4276 6882 2274 461
Namsenvassdraget28 80727 9448639 5289 023505
Stjørdalsvassdraget12 8738 2584 6153 1971 7091 488
Årgårdsvassdraget1 8681 6801881 1961 051145
Vefsnavassdraget9 4202 0717 3492 2504951 755
Beiarvassdraget7 7862 5415 2451 934965969
Målselvvassdraget15 85014 9399115 1614 809352
Reisavassdraget (Nordreiselva)5 6252 4393 1861 5191 008511
Vestre Jakobselv6 8024 4872 3153 0212 082939
Altavassdraget17 07813 2903 7887 3446 2841 060
Repparfjordelva m/Skaidijohka5 8485 0018472 0821 841241
Stabburselva Vesterbotn2 5161 877639556425131
Lakselva i Porsanger7 1804 6762 5041 472999473
Tana m/bielver (norsk del)19 90219 4844185 5265 284242
Neidenelva (norske del)2 9122 3845281 115909206