Tabell

Fylkesfordelt fangst av avliva laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks.1
Fangst i altAtlantisk laks, vektklasserSjøaure og sjørøyeRegnbogeaurePukkellaks
I altUnder 3 kg3 - 7 kgOver 7 kg
Kg
1Førebelse tal. Omfattar ikkje fisk som er sleppt ut att.
2020
Heile landet353 597312 47595 010123 76193 70440 91613670
Oslo og Viken14 31713 1912 0104 3076 8741 12600
Vestfold og Telemark19 08918 9453 18810 5305 22714400
Agder24 06123 1059 37411 3012 43094970
Rogaland42 98742 42914 65219 2848 49355143
Vestland25 64321 7754 93912 7794 0573 771961
Møre og Romsdal30 25127 3688 06715 3083 9932 88030
Trøndelag - Trööndelage72 86369 78317 01425 22827 5413 07163
Nordland22 30313 6807 1934 3282 1598 609104
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku102 08382 19928 57320 69632 93019 8151059