Tabell

Elvefiske etter laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks. Avliva fisk1
Tonn1 000 stk
201820192020201820192020
1Omfattar ikkje fisk som er sleppt ut att. Frå og med 2019 er pukkellaks og regnbogeaure med i statistikken. Siste årgang viser førebelse tal.
2Fra og med 2019: Medrekna regnbogeaure.
I alt2309351354115133134
 
Atlantisk laks i alt271293312778394
Under 3 kg777695434657
Mellom 3 og 7 kg124124124272727
Over 7 kg70939481010
Sjøaure og sjørøye383741383639
Pukkellaks02100140