Tabell

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
Desember 2020Desember 2019Endring i prosent
Desember 2019 - Desember 2020
1Volum på selt bilbensin og autodiesel er medrekna biodrivstoff
2Prisane er gjennomsnittlege utsalsprisar innhenta til konsumprisindeksen. Prisane inkl. skattar og avgifter
3Bensin blyfri 95 oktan
4Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt501588-14,8
Bilbensin37077-9,1
Autodiesel4223234-4,7
 
Autodiesel, pris13,5614,83-8,6
Bilbensin, pris14,4415,70-8,0