Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal12
I altProsent
Desember 2020Desember 2019 - Desember 2020
1Volum på selt bilbensin og autodiesel er medrekna biodrivstoff
2Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
3Omfattar flybensin og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt501-14,8
Bilbensin70-9,1
Autodiesel223-4,7
Anleggsdiesel690,0
Jetparafin33-59,8
Marine gassoljer90-9,1
Fyringsparafin0.
Lett fyringsolje4-55,6
Tungdestillat og tungolje3-62,5
Andre petroleumsprodukt38-27,3